STREFA KLIENTA Szukaj w serwisie...


Polityka prywatności serwisu

(ostatnia zmiana: 24.05.2018 r.)

 1. Właścicielem i Administratorem serwisów: czasnatrenera.pl, poltren.pl, web.polten.pl, bibel.poltren.pl oraz trener-personalny.poltren.pl zwanych dalej serwisem jest firma POLTREN Wojciech Kowalczyk zs. 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 12/16, NIP: 536-113-98-97, Regon: 146155672, adres e-mailowy: , tel. 570-506-501.

 2. Każdego Internautę odwiedzającego serwis obowiązuje niniejsza Polityka prywatności.

  Jeżeli Internauta nie zgadza się z Polityką prywatności powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w serwisie.

  Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w serwisie (np. poprzez: złożenie zamówienia, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, zapisanie strony na dysku własnego komputera), Internauta staje się jego Użytkownikiem bądź Uczestnikiem zajęć sportowo-rekreacyjnych (w przypadku treningów personalnych) i oświadcza, iż zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem serwisu dostępnym na stronie: https://www.czasnatrenera.pl/pds/regulamin-serwisu.html, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

 3. Ochrona danych osobowych.
  • W czasie korzystania z serwisu bądź też oferowanych usług Użytkownik lub Uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, czy to poprzez wypełnienie formularza, czy też w inny sposób.
   Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego i sprawnego działania serwisu oraz oferowanych usług.
   Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.
  • Naczelna zasada serwisu brzmi: serwis nie udostępnia, ani nie odsprzedaje osobom trzecim danych personalno-adresowych zarejestrowanych Użytkowników, ani Uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych.
  • Dane osobowe Użytkowników i Uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych mogą zostać ujawnione jedynie Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa.
  • Administratorem danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych osobowych) jest wskazana w pkt. 1 firma POLTREN Wojciech Kowalczyk.
  • W sprawie ochrony danych osobowych Użytkownicy i Uczestnicy zajęć sportowo-rekreacyjnych mogą kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mailowy:
  • Podając dane osobowe Użytkownik lub Uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych oświadcza, iż zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celu:
   - obsługi/wymiany korespondencji;
   - obsługi zamówień;
   - realizacji współpracy w ramach treningów personalnych.
   Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłki niezapowiedzianych wiadomości na adres e-mailowy, który został podany przez Użytkownika lub Uczestnika zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas składania zamówienia na towary lub usługi dostępne w serwisie. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do oferty serwisu, jego czasopism, magazynów, newsletterów, e-zinów i kursów. Są to także niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, zwykłe wiadomości itp.).
  • Każdy Użytkownik i Uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych ma prawo do:
   - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
   - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Dane osobowe Użytkowników i Uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 10 lat od daty ich pozyskania, zrealizowania sprzedaży lub zakończenia współpracy.
  • Dane osobowe Użytkowników i Uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 4. Polityka 'cookies'. Serwis wykorzystuje mechanizmy 'cookies', czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty służące do zapamiętywania informacji o internautach odwiedzających serwis, tworzenia spersonalizowanych treści, zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, identyfikowania internautów w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji na odwiedzanej stronie internetowej. 'Cookies' wykorzystywane są także do analizy ruchu w serwisie.
  Są one nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla zgromadzonych na nich danych. Warunkiem działania 'cookies' jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
  Za pomocą plików 'cookies' nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika, ani Uczestnika zajęć sportowo-rekreacyjnych, a zawartość tych plików nie pozwala na identyfikację Użytkownika/Uczestnika zajęć sportowo-rekreacyjnych.

  W trakcie korzystania z serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane również pliki 'cookies' pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich np. reklamodawców, systemów płatności, systemów analizujących ruch w serwisie.

  Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików 'cookies' zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
  Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie tych plików, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z serwisu.
  (Powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików 'cookies'. Aby tego dokonać, należy odwołać się do funkcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej. Wyłączając obsługę 'cookies' Użytkownik powinien mieć na uwadze, że w pewnym stopniu może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania ze stron serwisu.)

 5. Wszystkie publikowane przez serwis materiały, niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi.

 6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  Użytkownik zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Polityce Prywatności.Dokumentacja serwisu  |  Mapa serwisu

Copyright © 2012 - 2021 POLTREN Wojciech Kowalczyk