STREFA KLIENTA Szukaj w serwisie...


Prawa autorskie

Copyright © 2012 - Wojciech Kowalczyk

Zawartość serwisów w domenach CzasNaTrenera.pl, Trener-Personalny.Poltren.pl, Poltren.pl, Web.Polten.pl oraz Bibel.Poltren.pl zwanych dalej serwisem oraz nazwy domen podlegają ochronie prawnej. Wszystkie dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty, szablon strony i inne pliki tworzące serwis są własnością firmy POLTREN Wojciech Kowalczyk lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
Wszystkie znaki towarowe (o ile występują na stronach) zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "Copy Free" lub "Bez Ograniczeń".

Wszystkie publikowane przez serwis treści i materiały niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi należącymi do Wojciecha Kowalczyka, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji wraz z prawem do wynagrodzenia za ich wykorzystanie.

Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione. Wyjątek stanowią tylko te materiały, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści, pod warunkiem, że będą przestrzegane zalecenia podane razem z zezwoleniem (*p. oznaczenia poniżej).

Dopuszcza się kopiowanie materiałów publikowanych przez serwis tylko na własny użytek, tj. w celach niekomercyjnych.

Firmy pragnące korzystać z publikowanych przez serwis materiałów w celach komercyjnych, powinny zawrzeć z właścicielem serwisu pisemną umowę na wykorzystanie tych materiałów oraz nabyć prawa licencyjne.


*) Oznaczenia stosowane w treści lub brak oznaczeń:

Do not copy - cytowanie treści bez pisemnej zgody autora zabronione (plik graficzny "do not copy") - cytowanie treści wymaga uprzedniej zgody autora.

You can cite - zezwolenie na przedruk/publikację na warunkach określonych w 'prawach autorskich' (plik graficzny "you can cite" lub brak oznaczeń) - fragmenty artykułu mogą być cytowane w serwisach internetowych i innych środkach publicznego przekazu, pod warunkiem zachowania praw autorskich, tj. wyraźnego wskazania pod cytowanym tekstem źródła oraz autora publikacji, z aktywnym (w przypadku serwisów internetowych) linkiem prowadzącym do serwisu głównego CzasNatrenera.pl w formie np.: autor artykułu: trener personalny Wojciech Kowalczyk - serwis www.czasnatrenera.pl

Fragment do skopiowania i umieszczenia w kodzie strony:

autor artykułu: <a href="https://www.czasnatrenera.pl">trener personalny Wojciech Kowalczyk</a> - serwis www.czasnatrenera.pl

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim cytowanie całego artykułu wymaga uprzedniej zgody autora (zapytania z podaniem tytułu cytowanego artykułu oraz miejsca jego publikacji proszę kierować drogą e-mailową na adres kontakt[at]czasnatrenera.pl).Dokumentacja serwisu  |  Mapa serwisu

Copyright © 2012 - 2021 POLTREN Wojciech Kowalczyk